Navigace

Výběr jazyka

Obsah

NAŠIM MILÝM SPOLUOBČANŮM BLAHOPŘEJEME
K JEJICH ŽIVOTNÍMU JUBILEU:

                                           

  KVĚTEN 2018
  KLODNER Stanislav     82 LET
  SODOMKA Jaroslav     55 LET
  KUDRNÁČOVÁ Libuše

    70 LET

  KŘÍŽENECKÁ Věra     83 LET
  ŠAFROVÁ Hana     83 LET
  ČÍŽKOVÁ Zdeňka     70 LET

                                          

Za Kulturní a společenskou komisi (KaSK) MARTINA ČERNÁ,
email: m.cern@post.cz

 

 

Pravidla pro poskytování věcných darů schválená zastupitelstvem.